nProjekt

FUNKCJA PEŁNOMOCNIKA / KONSULTANTA

Brakuje Państwu rąk do pracy. Obecny Pełnomocnik nie daje rady pogodzić ze sobą wszystkich obowiązków?
A może potrzebują Państwo wsparcia w utrzymaniu systemu zarządzania?

nProjekt oferuje usługę outsourcingu funkcji Pełnomocnika / Konsultanta dla:

 • systemu HACCP,
 • standardu IFS Food,
 • normy BRCGS Food,
 • normy ISO 22000,
 • standardu FSSC 22000,
 • normy ISO 9001.
nProjekt FUNKCJA PEŁNOMOCNIKA / KONSULTANTA

Usługa obejmuje:

  • outsourcing funkcji Pełnomocnika – pełny lub ograniczony zakres obowiązków i odpowiedzialności w ramach utrzymania wybranego systemu zarządzania,
  • outsourcing funkcji Konsultanta – wsparcie merytoryczne oraz przejęcie części obowiązków i odpowiedzialności w ramach członkostwa w zespołach.

W trakcie całego okresu pełnienia funkcji Pełnomocnika / Konsultanta jest zachowywana poufność, co regulują zapisy umowy zawartej między nProjekt, a Zlecającym. nProjekt zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej: know-how, umów, stwierdzonych niezgodności oraz innych informacji zawartych w umowie.

Korzyści:

 • profesjonalne wsparcie w zakresie funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania, 
 • gwarancja, że system funkcjonuje zgodnie z wymaganiami wybranego standardu / normy,
 • dostęp do aktualnej wiedzy, przepisów prawnych,
 • świeże spojrzenie na funkcjonujący system, 
 • wsparcie w trakcie audytów, wizyt Klientów, 
 • oszczędność czasu w poszukiwaniu nowego pracownika.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące outsourcingu funkcji Pełnomocnika / Konsultanta – zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego +48 883 650 170 lub mailowo: natalia.wasiak@nprojekt.pl