nProjekt

WDROŻENIE SYSTEMÓW

nProjekt oferuje pomoc we wdrożeniu:

 • systemu HACCP,
 • standardu IFS Food,
 • normy BRCGS Food,
 • normy ISO 22000,
 • standardu FSSC 22000,
 • normy ISO 9001,
 • certyfikatu żywności ekologicznej (BIO).
 
nProjekt HACCP

Zakres usługi wdrożeniowej obejmuje:

 • audyt wstępny,
 • wsparcie merytoryczne przy załatwianiu formalności z organem nadzorującym podmiot z urzędu*,
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej*,
 • przygotowanie właściwej dokumentacji,
 • wdrożenie systemu,
 • szkolenia pracowników i Kierownictwa,
 • audyt wewnętrzny,
 • udział w audycie certyfikującym – wsparcie merytoryczne Klienta w trakcie audytu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą*,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji / certyfikatu.
  *jeśli dotyczy

Korzyści:

 • gwarancja uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności związanej z produkcją lub obrotem żywności,
 • gwarancja uzyskania certyfikatu wybranego systemu,
 • oszczędność czasu,
 • spełnienie wymagań Klientów (odbiorców produktów / usług).

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące usługi wdrożenia systemu – zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego +48 883 650 170 lub mailowo: natalia.wasiak@nprojekt.pl